biesbosch Lijnoorden nonnegatsewiel putten-sasdijk
Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Wedstrijdreglement van H.S.V. De Biesbosch te Werkendam 2016

 

 

Art. 1   Elk lid wordt geacht het reglement te kennen, en dit stipt op te volgen, zoniet kan diskwalificatie volgen.

Art. 2  Het loten voor de wedstrijd dient te gebeuren 1 uur voor het begin van de wedstrijd.

Art. 3  Gevist zal worden met een vaste hengel, al dan niet voorzien van een dobber of schuiflood, echter met een √®√®ntandige haak. Het aas mag bestaan uit door de Minister van Landbouw en Visserij aangewezen aassoorten welke gelden voor de z.g.n. VRIJE hengel, behalve VERSE DE VASE, GEKLEURDE MADE

Art. 4  Het gebruik van een schepnet is toegestaan, mits de visser het zelf hanteert.

Art. 5  Het is verboden de oever en/of  het water te verontreinigen.

Art. 6  Er mag tijdens de wedstrijd niet van plaats worden veranderd, mits met toestemming van de wedstrijdcommissie.

Art. 7 De deelnemer mag niet in het bezit zijn van vis voor aanvang van de wedstrijd.

Art. 8  Is de deelnemer na loting op zijn plaats aangekomen, dan mag hij zich gereed maken en pijlen.

Art. 9  Er zal een signaal worden gegeven bij de aanvang van de wedstrijd en wel; eerste signaal is begin wedstrijd, tweede signaal is het einde van de wedstrijd. Na het tweede signaal telt geen vis meer, tenzij bij het klinken van het signaal de vis wordt aangeslagen en opgehaald. Er mag direct bij het eerste signaal zwaar gevoerd worden dit gedurende de eerste vijf minuten na het signaal, daarna alleen nog licht bijvoeren.

Art. 10 Het zwaar bijvoeren tijdens de duur van de wedstrijden is verboden, licht bijvoeren betekent dat men dan voer met een hand kan ompakken. Dus balletjes zo groot als een duivenei \ klein kippenei. Degene die hier geen gehoor aan geeft en toch zwaar bijvoert kan zijn vis niet ter weging aanbieden.

Art. 11 Hengellengte is vrij, behalve als de wedstrijdcommissie een andere lengte aangeeft.

Art. 12 Alle witvis telt mee ongeacht de maat, zoals brasem, karper, kolbei, blankvoorn, zeelt enz. Roofvis zoals baars, schele pos en grondel tellen ook mee.

Art. 13 Snoek, snoekbaars, paling (aal)  tellen niet mee.

Art. 14 Het is verboden te voeren met VERSE DE VASE, AARDAPPELEN EN GEKLEURDE MADE.

Art. 15 Het aantal opgetuigde toppen is vrij evenals het gebruik van de katapult. Dit alles wel op eigen risico.

Art. 16 Geschillen tijdens de wedstrijd worden door de wedstrijdcommissie opgelost.

Art. 17 Aan het ons toegestane water moeten de volgende punten stipt en nadrukkelijk worden opgevolgd: Hekken sluiten, geen schade toebrengen aan eigendommen en gewassen wat toebehoort aan de eigenaren waarvan wij het looprecht hebben gehuurd of gekocht. Bij de wedstrijden op de steigers in de jachthaven te Werkendam moet uw plaats netjes schoon zijn anders kunt u uw vis niet ter weging aanbieden.

Art. 18 Het is verboden om tijdens de wedstrijd in het water te staan met uitzondering van de Linge en kanaal van Steenenhoek.

Art. 19 Er wordt gevist in 2 of 3 vakken per wedstrijd. Vak A, vak B en eventueel vak C.  

Prijzen per vak 60% van het aantal deelnemers met een maximum van 6 prijzen per vak. Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald na de wedstrijd. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de vereniging.

De plaats die je gevist hebt in een vak is ook het aantal punten dat je krijgt voor de competitie. Een niet-vanger ontvangt het aantal punten van de vanger met het hoogst aantal punten uit de betreffende wedstrijd plus 2.

Degene die niet naar een wedstrijd komt krijgt het aantal punten van het totaal van aanwezige vissers.

Art. 20 Voor een competitiewedstrijd zijn minimaal 10 vissers nodig.

Art. 21 Een ieder is aansprakelijk voor zijn eigendom zoals; auto, fiets, hengels en dergelijke.

Art. 22 Een ieder die mee wil vissen dient zich van tevoren op te geven bij de wedstrijdcommissie. Dit kan tot de donderdag voor de wedstrijd tot 18.00 uur. Aanmelden bij 06-12141824 of via email. wedstrijdcommissie@hsvdebiesbosch.nl

Art. 23 Het bestuur behoudt het recht van deze punten af te wijken of te veranderen, als blijkt dat dit noodzakelijk is in het belang der vereniging of haar leden.

                                                                                                            De wedstrijdcommissie.