biesbosch Lijnoorden nonnegatsewiel putten-sasdijk
Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING DE BIESBOSCH

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING DE BIESBOSCH

HSV De Biesbosch is gevestigd te Werkendam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271155  . Deze privacyverklaring  is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV De Biesbosch  verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

 

 1. 1.   GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1 HSV De Biesbosch  verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid;

 

 1. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op website, telefonisch e.d.).

 

1.2   HSV De Biesbosch  verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. accountgegevens Facebook
 6. telefoonnummer;
 7. leeftijd;
 8. geslacht;
 9. rekeningnummer(s);
 10. lid sinds
 11. contributie
 12. betaalstatus
 13. betaalmethoden
 14. machtiging
 15. betaaldatum
 16. facturen
 17. VBL nummer
 18. lidcategorie
 19. verzenddatum visdocumenten
 20. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
 21. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties,  hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

 

 

1.3HSV De Biesboschkan deze gegevens gebruiken voor :

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 •  
 • handhaving.

 

 

 1. 2.   INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met HSV De Biesbosch  via telefoonnummer  06-12141824 of per email: wedstrijdcommissie@hsvdebiesbosch.nl   voor:

 

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Nederland persoonsgegevens verwerkt;

 

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

 

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV De Biesbosch met betrekking tot u verwerkt;

 

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.

 

 1. 3.   BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

3.1 HSV De Biesbosch  zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

 

3.2 HSV De Biesbosch  treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 

 

 1. 4.   DERDEN

 

4.1  HSV De Biebosch kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 

 • Sportvisserij Nederland, aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 •  
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

 

4.2 HSV De Biesbosch verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Biesbosch  daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

 1. 5.   WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

 

Werkendam, mei  2018