biesbosch Lijnoorden nonnegatsewiel putten-sasdijk
Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Wedstrijdregelement aspiranten

1. Er wordt 1,5 uur gevist. Tijden worden aangekondigd dmv hoornsignalen:
    1 e signaal :  voeren en tevens begin van de wedstrijd
    2 e signaal :  einde wedstrijd, hengels onmiddellijk uit het water.

2. Maximale hengellengte 8,5 meter.

3. Het is verboden te vissen en te voeren met Verse de Vase. Het is ook verboden te voeren met aardappelen, vissen mag wel. Als aas is uitsluitend toegestaan: brood, deeg, aardappelen, maden en pieren.

4. Aan het begin van de wedstrijd mag er met grote ballen worden gevoerd, later alleen nog met kleine balletjes. ( ter grootte van een ei.) 
 
5. Let op: Alle vis die gevangen is komt in aanmerking: Dus ook snoek, snoekbaars, baars, paling enz.

6. Het vistuig moet bestaan uit een hengel, een tuig, en èèn haak. De hengel mag niet voorzien zijn van een opwindmechanisme ( werpmolen end.).

7. Toeschouwers moeten minimaal 3 meter van de waterkant blijven.

8. Iedere visser moet zijn vis in een leefnet doen, zodat deze aan het einde van de wedstrijd kunnen worden gewogen.

9. Alleen de controleur weegt de vis en verder niemand. Elke vis moet aan de controleur worden  getoond.
                      
10. Controleur moet ouder zijn dan 16 jaar.

11. Mocht bij toekenning van de prijzen meerdere deelnemers(ter) evenveel gewicht hebben, dan beslist het aantal vissen.

12. De wedstrijdleiding handhaaft de goede orde voor, tijdens en na de wedstrijd: Hij/Zij die zich misdraagt, wordt gediskwalificeerd. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.