biesbosch Lijnoorden nonnegatsewiel putten-sasdijk
Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

 

Geachte sportvriend(in),

 

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van onze algemene ledenjaarvergadering 2023.

De vergadering wordt gehouden op vrijdagavond 24 februari in dorpshuis Vlechtwerk,

H.J Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam

De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. De vergadering begint om20.00uur.

 

 Agenda:

1)                Opening / vaststellen agenda
2)                Notulen van de vorige vergadering (1)
3)                    Ingekomen stukken, verslag secretaris    
4)                    Verslag van de penningmeester (2)
5)                    Verslag van de kascommissie
6)                    Benoeming nieuw lid van de kascommissie
7)                   Verkiezing bestuursleden (3)

8)               Pauze met gratis verloting

9)                Prijsuitreiking competitie senioren en competitie 55+
10)              Ingekomen agendapunten
11)                 Rondvraag (4)

12)              Bingo
13)                  Sluiting

Toelichtingen (1), (2), (3), (4):

(1): Notulen van 2022 liggen ter inzage in de zaal.
(2): Financieel verslag 2022 van de penningmeester en de begroting van 2023 liggen ter inzage in de zaal.
(3): Aftredend en herkiesbaar zijn : secretaris C. Ippel, bestuurslid M Roubos en bestuurslid W. van den Heuvel.
Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de algemene jaarvergadering schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.

(4): Eventuele vragen kunnen ook schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat:

HSV De Biesbosch, tnv. secretaris C. Ippel, A. van Drielstraat 24, 4251 ZH, Werkendam

Email: secretariaat.hsvdebiesbosch@gmail.com