biesbosch Lijnoorden nonnegatsewiel putten-sasdijk
Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Ledenvergadering/nieuwsbrief

 

 

 Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

 

Geachte sportvriend(in),

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van onze algemene ledenjaarvergadering 2018. Deze wordt gehouden op vrijdag 23 februari in Partycentrum De Ontmoeting, Hoogstraat 32, Werkendam. De zaal is vanaf 19.30 uur open. De vergadering begint om20.00uur.

 Agenda:

1)               Opening / vaststellen agenda
2)                Notulen van de vorige vergadering (1)
3)                           Ingekomen stukken en mededelingen, verslag van de secretaris
4)                           Verslag van de penningmeester (2)
5)                           Verslag van de kascommissie
6)                           Benoeming nieuw lid van de kascommissie
7)                           Verkiezing bestuursleden (3)
8)                           Pauze met gratis verloting
9)                           Uitreiking prijzen competitie senioren en 55+ 2017
10)                        Ingekomen agendapunten
11)                        Rondvraag (4)
12)                        Sluiting
13)                       Bingo

Toelichtingen (1), (2), (3) en (4):

(1): Notulen van 2017 liggen ter inzage in de zaal.
(2): Financieel verslag 2017 van de penningmeester en de begroting van 2018 liggen ter inzage in de zaal.
(3): Aftredend en herkiesbaar zijn: Penningmeester H. van Gelderen en bestuurslid L. de Pender.
Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de algemene jaarvergadering schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.
(4): Eventuele vragen kunnen ook schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.

 In memoriam

Afgelopen jaar is ons erelid dhr. Piet Kant op 83 jarige leeftijd overleden. Piet is vele jaren secretaris geweest van onze vereniging en is in 2006 gestopt als bestuurslid. Zeer veel werk heeft hij verricht voor de visstandbeheerscommissie en wist altijd alles wat met de vereniging te maken had. Wij verliezen in Piet een zeer betrokken persoon. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

Visuitzetting Kloppenwaard

Ook afgelopen najaar is er weer een visuitzetting geweest in de Kloppenwaard. Deze keer is er alleen voorn uitgezet en een enkele graskarper.

 

Eindklassement competities

Senioren                                                    55+
1        C. Ippel                  20 pnt                    1  T. Hoeke            14pnt
2        P. Klootwijk            22                         2  M. van Mourik      23
3        G. Koek                  25                         3  R. Westerink        26
4        R. Westerink           33                         4  G. Ippel               26
5        W. v/d Heuvel         35                         5  S. Pullen              27
6        T. Goedegebuuren   41                         6  B. van Andel        28
7        G. Ippel                  41                         7  T. Vink                31
8        M. van Mourik         42                         8  B. de Paauw         34
9        A. v/d Meijden        48                         9  T. Goedegebuuren 34
10      W. v/d Pijl              48                         10 W. v/d Heuvel       34

Wedstrijdcommissie

Ook dit jaar worden er weer diverse wedstrijden gehouden voor de senioren, 55+ en jeugd. Als u een wedstrijdschema wilt ontvangen, neem dan contact op met de commissie. Dit kan via de mail: wedstrijdcommissie@hsvdebiesbosch.nl of tel.nr. 06-12141824

Ledenadministratie

Wijzigingen betreffende uw lidmaatschap of opzeggingen kunt u doorgeven tot 1 oktober via email: wedstrijdcommissie@hsvdebiesbosch.nl