biesbosch Lijnoorden nonnegatsewiel putten-sasdijk
Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering hengelsportvereniging De Biesbosch.

Geachte sportvriend(in),

 

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van onze algemene ledenjaarvergadering 2022.

De vergadering wordt gehouden op vrijdagavond 6 mei in dorpshuis Vlechtwerk,

H.J Roubosstraat 3, 4251 BZ Werkendam

De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. De vergadering begint om20.00uur.

 

 Agenda:

1)        Opening / vaststellen agenda
2)        Notulen van de vorige vergadering (1)
3)        Ingekomen stukken, verslag secretaris    
4)        Verslag van de penningmeester (2)
5)        Verslag van de kascommissie
6)        Benoeming nieuw lid van de kascommissie
7)        Verkiezing bestuursleden (3)
8)        Ingekomen agendapunten
9)        Rondvraag (4)
10)      Sluiting

Toelichtingen (1), (2), (3), (4):

(1): Notulen van 2021 liggen ter inzage in de zaal.
(2): Financieel verslag 2021 van de penningmeester en de begroting van 2022 liggen ter inzage in de zaal.
(3): Aftredend en herkiesbaar is : voorzitter G. Koek.
Aftredend en niet herkiesbaar is : bestuurslid J. Faro
Voorgedragen tot bestuurslid wordt :  J.J. van der Meijden.

Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de algemene jaarvergadering schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.
(4): Eventuele vragen kunnen ook schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat:

HSV De Biesbosch, tnv. secretaris C. Ippel, A. van Drielstraat 24, 4251 ZH, Werkendam

Email: secretariaat.hsvdebiesbosch@gmail.com