biesbosch Lijnoorden nonnegatsewiel putten-sasdijk
Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Uitnodiging ledenvergadering 2021

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

 

Geachte sportvriend(in),

 

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van onze algemene ledenjaarvergadering 2021.

In verband met de beperkingen die er waren in het voorjaar wordt de vergadering  gehouden op

vrijdag 17 september in De Biesbosch Schuur, De Werken 1, 4251 XW, Werkendam.

De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om20.00uur.

 

 Agenda:

1)                Opening / vaststellen agenda
2)                Notulen van de vorige vergadering (1)
3)                Ingekomen stukken, verslag secretaris    
4)                Verslag van de penningmeester (2)
5)                Verslag van de kascommissie
6)                Benoeming nieuw lid van de kascommissie
7)                Verkiezing bestuursleden (3)
8)                Ingekomen agendapunten
9)                Rondvraag (4)
10)              Sluiting

Toelichtingen (1), (2), (3), (4):

(1): Notulen van 2020 liggen ter inzage in de zaal.
(2): Financieel verslag 2020 van de penningmeester en de begroting van 2021 liggen ter inzage in de zaal.
(3): Aftredend en herkiesbaar zijn: Penningmeester H. van Gelderen en bestuurslid L. de Pender. Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de algemene jaarvergadering schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.
(4): Eventuele vragen kunnen ook schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat:

HSV De Biesbosch, tnv. secretaris C. Ippel, A. van Drielstraat 24, 4251 ZH, Werkendam

 

In verband met de beperkingen die er nog zijn willen we graag weten hoeveel leden er naar de ledenvergadering gaan komen. Daarom vragen we u om zich aan te melden voor de vergadering. Dit kan via secretariaat.hsvdebiesbosch@gmail.com of telefonisch 0612141824